Handleiding

Voor het video-assessment

 1. Inleiding

Nadat een kandidaat geslaagd is voor het theorie-examen is het mogelijk deel te nemen aan het assessment. Er kan gekozen worden voor een live assessment of een video-assessment. Bijgaand treft u de informatie aan voor het video-assessment.

 1. Benodigdheden inzenden video-assessment

Een kandidaat dient in te zenden:

 • Aanmeldingsformulier (in te vullen op de website mediationtoets.nl)
 • Per Wetransfer (in 1 zending) naar info@mediationtoets.nl
 • Kopie legitimatiebewijs* met zichtbare foto (hiermee wordt de identiteit van de kandidaat op de video gecontroleerd)
 • Korte omschrijving van de casus (PDF document met bestandsnaam CASUS + UW ACHTERNAAM)
 • Vrijgaveverklaring acteurs en mediator (document met bestandsnaam VRIJGAVEVERKLARING + UW ACHTERNAAM; Om een printbare versie (PDF) te downloaden, klik hier)
 1. Nadere toelichting

De kandidaat dient middels WeTransfer een video in te sturen met een digitale video-opname van een rollenspelsimulatie van een mediation. Bij de video- opname dient een korte casusomschrijving, hooguit 15 regels, van het conflict te worden toegevoegd. In dit PDF-document wordt kort aangegeven waar het conflict over gaat en welke positie de betreffende partijen innemen. Ook is het mogelijk een digitale video- opname van een “real life” mediationsessie in te zenden mits deze aan de criteria van dit protocol voldoet.

In het rollenspel c.q. de mediation moet sprake zijn van een conflict tussen de partijen waar zij zelf niet kunnen uitkomen. De partijen moeten de intentie hebben om tot een oplossing te komen. In geval van een simulatie dient de video te zijn opgenomen zonder script of scenario en er moet een realistische conflictinteractie tussen beide conflictpartijen te zien zijn. Een video van alleen ‘een goed gesprek’ tussen twee partijen kan niet voldoende worden beoordeeld. De kandidaat zal indien er onvoldoende conflictinteractie zichtbaar is een uitslag met onvoldoende resultaat ontvangen omdat de kandidaat onvoldoende heeft kunnen laten zien te beschikken over de geëxamineerde competenties.

 1. Duur video

De totale opname mag niet meer beslaan dan 40 minuten. Opnames die langer zijn zullen na het verstrijken van 40 minuten worden stopgezet en niet verder worden beoordeeld. De beoordeling vindt in dat geval plaats over de eerste 40 minuten.

 1. Eisen rollenspel

De acteurs/rollenspelers moeten in staat zijn om als conflictpartijen in een rollenspel een conflict op natuurgetrouwe wijze te spelen. Dit betekent dat partijen zo natuurlijk en realistisch mogelijk reageren op elkaar en op de interventies van de mediator. Het is uiteraard toegestaan dat de “partijen” van tevoren met elkaar het rollenspel en welke personages zij gaan aannemen in het conflict bespreken. Het is niet de bedoeling dat de mediator meer weet heeft van het conflict dan de globale omschrijving uit het “telefoongesprek”. Ook is het niet toegestaan dat de partijen de mediator ‘helpen’ een goed resultaat te bereiken. Zij moeten een realistische conflictinteractie laten zien.

Opname video-assessment bij een opleidingsinstituut

De meeste kandidaten die opteren voor een video-assessment kiezen ervoor de opname te laten maken bij een MfN erkend opleidingsinstituut. Mediationtoets kan als onafhankelijk exameninstituut geen advies geven bij het maken van uw keuze voor een opleidingsinstituut. Een advies van Mediationtoets aan de opleidingsinstituten is om te werken met ervaren examen-acteurs en een opname met een groepje medecursisten raden wij ten zeerste af.

Tijdens het assessment gaat het erom dat de kandidaat kan laten zien dat hij/zij een bekwaam mediator is. De vaardigheden als mediator kunnen worden getoond in een realistische conflictsituatie waarbij er conflictcommunicatie is tussen de partijen. Hierbij spelen de acteurs, gesteund door een reële casus, een cruciale rol omdat zij op een invoelbare manier moeten reageren op de interventies van de mediator en de reacties van de wederpartij.

Casuïstiek

 • Uitgangspunt voor acteurs;
 • Er moet sprake zijn van een echt conflict waarvan verondersteld kan worden dat je hiervoor naar mediator gaat;
 • Accent op de omschrijving van gevoelens (niet: uitgebreid script);
 • Nieuwe casus voor de mediator;
 • Rekening houdend met combinatie leeftijden en seksen acteurs.


Acteurs

 • Algemeen
  • Gelegenheid geven aan kandidaat om vaardigheid als mediator te demonstreren;
  • Gedrag laten zien dat kenmerkend is voor mensen die met elkaar in conflict zijn;
  • Reageren op interventies mediator (evt. ‘doorbraken’ moeten invoelbaar zijn);
 • Conflictinteractie
  • Het lukt niet meer om effectief met de ander te praten; uit wanhoop bij mediator;
  • Onvrede met de situatie;
  • Kennis van gedragingen die typerend zijn voor mensen die met elkaar in conflict zijn;
   • Kenmerken conflictcommunicatie: verwijten en beschuldigingen, niet luisteren, niet op elkaar ingaan, niet geïnteresseerd in de ander, afwijzen, interrumperen, door elkaar heen praten;
   • Verschillende soorten communicatie, gedragingen en gevoelens laten zien; op natuurlijke manier binnen interactieproces.
 • Moeilijk genoeg en niet te moeilijk;
  • Op een geloofwaardige manier reageren op interventies van de mediator;
  • Mogelijkheid van tevoren afspreken dat één van de acteurs zich op gegeven moment bijv. agressief, kwetsend of zeurderig opstelt;
  • Eigen verhaal vertellen en – alleen op verzoek van de mediator – informatie verschaffen met voldoende details (niet te) om een indruk te geven van het conflict;
  • Het niet te gemakkelijk eens worden; de kandidaat de gelegenheid geven om partijen te motiveren.

Voor de volledige instructie download het volgende PDF bestand: instructie casuïstiek.

 1. Mediationsessie

De video dient een aaneengesloten opname van 40 minuten te bevatten, waarin een realistische conflictinteractie te zien is tussen beide partijen en waarbij de kandidaat zijn of haar competenties als mediator laat zien.

 • De aangeboden opname moet het voor de assessoren mogelijk maken de mediator te beoordelen langs de lijn van het assessment- beoordelingsinstrument.
 • Als de tijd voorbij is, kan de mediator volstaan door in de camera te melden dat de opname zal gaan stoppen. De mediation hoeft niet te worden afgesloten met een afronding of samenvatting.
 • Het is niet nodig dat gedurende de opname het conflict tot een oplossing wordt gebracht, maar wel dat de kandidaat zijn of haar competenties kan laten zien in het interveniëren in een realistische conflictinteractie en daarop beoordeeld kan worden.
 1. Introductie eerste mediationsessie

De opname betreft de eerste mediationsessie. De video dient een korte introductie van de mediation te bevatten. Uitgangspunt vóór de start van de mediation is dat de mediator de partijen telefonisch kort heeft gesproken en informatie over mediation en een mediationovereenkomst naar de partijen heeft gestuurd. De mediator heeft de getekende mediationovereenkomsten retour ontvangen. In deze introductie benoemt de mediator de essentiële punten van de mediationovereenkomst en verifieert of de partijen deze punten onderschrijven, geeft aan wat zijn rol is en gaat in op eventuele vragen en opmerkingen van beide partijen. Deze introductie maakt deel uit van de totale video- tijd van 40 minuten en van de beoordeling.

 1. Echte mediation

Het is mogelijk om een echte mediationsessie op te nemen en in te sturen voor het video- assessment. Het is dan denkbaar dat bij een echte mediationsessie de mediator begint met een wat uitgebreidere voorstelronde en een beschrijving geeft van hetgeen mediation inhoudt. Dit kan meer tijd in beslag nemen dan bij een video de bedoeling is. Het is in dat geval toegestaan de video te starten na deze kennismaking, maar wel vóór het benoemen en het verifiëren van de essenties van de mediationovereenkomst met de partijen (geheimhouding, inspanningsverplichting, etc). In overleg met het toetsingsinstituut kan er bij een echte mediationsessie -bij uitzondering- eventueel een “knip” bij de introductie (tussen het voorstellen en het verifiëren of de essenties van mediation worden onderschreven) worden toegestaan.

 1. Template video- opname

Camera instelling

 • Over het algemeen is de afstand van de camera tot de deelnemers 5 à 6 meter (tenzij er met een groothoeklens wordt gewerkt, dan kan het van dichterbij worden opgenomen).
 • De hoogte van de camera is ongeveer 150 cm.
 • De opname moet worden gemaakt met een camera die vaststaat op een statief en een vast panoramabeeld opneemt (niet in/uitzoomen, zwenken e.d.).
 • Géén tegenlichtopname (lichtbron van achter de camera of minstens van opzij!).
 • De camera staat recht tegenover de mediator, de mediator zit dus in het midden van het opname beeld.
 • De mediator zit in het midden tussen de partijen. Links en rechts zitten de partijen en zij zijn van de zijkant op de video waarneembaar.
 • De opname moet beeldvullend zijn en de deelnemers moeten geheel en altijd in beeld blijven.

Opname eisen

 • Het beste is een ronde tafel van maximaal 120 cm doorsnede of een andere tafel die niet breder is dan 120 cm.
 • Alle deelnemers moeten duidelijk op de video hoorbaar zijn. Gezien de afstand van de camera tot de deelnemers moet er één of meerdere tafelmicrofoons worden gebruikt. Ook mag gebruik worden gemaakt van draadloze microfoons die bij de kandidaten zijn aangebracht. Vermijd omgevingsgeluiden.
 • De opname moet “authentiek/naturel” worden ingezonden. De opname mag gedurende de mediation niet worden stilgezet.
 • Er mag in de opname niet zijn geknipt; de opname mag niet zijn gemonteerd, of op andere wijze zijn bewerkt.

Format

De opname dient van goede kwaliteit te zijn. Bij voorkeur HD 720p 1280 x 720.

 • De opname dient digitaal via ‘WeTransfer‘ te worden aangeleverd in bestandstype MP4 of MTS.
 • Hierbij dient in PDF te worden toegevoegd:
  –           beschrijving van de casus
  –           verklaring van de acteurs.
  –           kopie van een geldig identiteitsbewijs. Gebruik de KopieID app van de
  Rijksoverheid om de essentiële gegevens van uw identiteitsbewijs te maskeren.

Instructie comprimeren bestand:

 • Om de video kleiner te maken downloadt u een gratis programma Handbrake op www.handbrake.fr
 • Na de installatie, start het programma en klik op Source
 • Klik vervolgens op File
 • Kies het bestand dat je wilt comprimeren
 • Klik vervolgens in het Destination gedeelte naar Browse en kies waar je het gecomprimeerde bestand wilt opslaan
 • Laat alle andere opties hoe ze waren en klik vervolgens op Start
 • Als de compressie klaar is kunt u het bestand nakijken en vervolgens per WeTransfer.com verzenden aan info@mediationtoets.nl (let op de 2GB limiet voor de bestanden)

Meerdere bestanden aan elkaar plakken (Joinen):

Sommige camera’s maken meerdere bestanden i.p.v. één tijdens opnames. Omdat de video als geheel moet geleverd worden, kunt u eerst de bestanden comprimeren met behulp van bovengenoemde programma en vervolgens “aan elkaar plakken” met behulp van programma MP4 Joiner free (te downloaden op www.mp4joiner.org/en/ )

 • Na de installatie, start het programma
 • Klik op + Add Video
 • Kies de bestanden die u aan elkaar wilt plakken
 • Zet de bestanden in de juiste volgorde met behulp van de pijltjes aan de rechterkant
 • Klik vervolgens op Join
 • Als de samenvoegen klaar is kunt u het bestand nakijken en vervolgens opsturen naar info@mediationtoets.nl met behulp van WeTransfer.com (let op de 2GB limiet voor de bestanden)
 1. Aanvragen en inzenden

De kandidaat dient zich via het online aanmeldingsformulier aan te melden met de mogelijkheid direct te betalen via iDeal.

Indien de mediation een rollenspel is met acteurs, dienen de namen en adressen van de acteurs te worden vermeld en hun toestemming. De acteurs dienen een verklaring te ondertekenen waarmee zij aangeven dat het rollenspel niet via een script is verlopen en er geen handelingen zijn verricht om de mediator te helpen.

Indien het een opname betreft van een echte mediationsessie, moet er een vrijgaveverklaring zijn van de partijen (op te vragen bij Mediationtoets).

 1. Beoordeling

De beoordeling van de video geschiedt door twee assessoren, een hoofdassessor en een secondant assessor. De toezichthouder van Mediationtoets en de assessoren beoordelen ook de authenticiteit van de video en de authenticiteit van het rollenspel.

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsinstrument van het reguliere assessment. Het beoordelingsinstrument bestaat uit 5 hoofdcompetenties en 11 deelcompetenties geoperationaliseerd in ruim 230 gedragscriteria.

De kandidaat krijgt per deelcompetentie een score. Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan deelcompetentie 5c “helpen bij het zoeken naar creatieve oplossingen”. In dat geval blijft dit gedragscriterium buiten de beoordeling. De kandidaat krijgt dan 10 i.p.v. 11 beoordelingen. De kandidaat is geslaagd indien hij/zij bij 10 beoordelingen 30 punten en bij 11 beoordelingen 33 punten heeft gehaald (bij een maximum te behalen puntenaantal van 50 resp. 55 punten).

 1. Uitslag

Na beoordeling zendt Mediationtoets de kandidaat de uitslag. De kandidaat ontvangt per deelcompetentie een beoordeling in de vorm van een cijfer waarbij 1 staat voor onacceptabel en 5 voor zeer goed. De kandidaat ontvangt een uitslagrapport met 10 of 11 beoordelingen en een totaalscore met de vermelding of de kandidaat geslaagd is of niet.

 1. Reglementen

Op het video- assessment zijn de Mediationtoets deelnamevoorwaarden en het examenreglement video- assessment MfN- registermediator van toepassing.

* Let op! U dient het BSN af te schermen. Na beoordeling van de video wordt de kopie van het legitimatiebewijs vernietigd door Mediationtoets.