Home

Examencommissie

De voorzitter en leden van de MfN-examencommissie

De Examencommissie wordt benoemd door de MfN. De commissie bestaat uit acht personen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Er zijn drie leden vanuit de erkende opleidingsinstituten afkomstig en daarnaast nemen één of twee onafhankelijke leden deel aan de commissie. Zowel de directeur (of vervanger) van de MfN als de manager Examens van Mediationtoets zijn lid van de Examencommissie. Mediationtoets voert tevens het secretariaat van de Examencommissie.

Mevr. dr. A.J. de Roo

Voorzitter

Mevr. dr. A. de Roo is hoofdredacteur van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement. Zij is als senior researcher verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich vooral op comparative dispute resolution met bijzondere aandacht voor arbeidsgeschillen. Zij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale tijdschriften en boeken. Zij is associate professor of Law & Legal Theory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mevr. drs. MDR. L. Reijerkerk

Lid

Mevr. drs. MDR. Linda Reijerkerk is directeur van het Centrum voor Conflicthantering B.V. in Haarlem. Zij is mediator en trainer sinds 1996, coach (Oplossingsgericht coachen en NLP) en adviseur. Zij heeft uitgebreide ervaring als mediator in zakelijke geschillen en bestuursrechtelijke geschillen (milieu en ruimtelijke ordening). Haar specialiteit is multiparty conflicten (Board of directors, burgergroepen, teams). Zij is initiatiefnemer en insteller van de eerste hoogleraar mediation in Nederland, de CvC Business Mediaton competition en de Mediation Wetenschappelijke pitch. Zij heeft meer dan 10 publicaties op haar naam staan.

Mevr. mr. L.A.G.M. van der Geld

Lid

Mevr. mr. L.A.G.M. van der Geld is in september 2023 toegetreden tot de Examencommissie. 

Mevr. mr. J.H. Simon-Emaus

Lid

Mevr. mr. J. Simon-Emaus is directeur-bestuurder van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN zet zich als koepelorganisatie van mediation in Nederland sinds 1993 dagelijks in om mediation in de samenleving te bevorderen en het stevig op de politieke agenda en de maatschappelijke kaart zetten van mediation en mediators. Met hét kwaliteitsregister voor mediators in Nederland: het MfN-register, wordt de kwaliteit van de beroepsgroep mediators structureel geborgd en onderhouden. Met verantwoordelijkheid, deskundigheid, passie en bevlogenheid het verschil kunnen maken in de mediationwereld is waar Judith dagelijks voor staat.

Dhr. M.R. Veermans

Lid

Mark Veermans is opleider voor het vak mediation bij de Merlijn Groep. Hij is mediator sinds 2005 en verzorgt mediations voor de zakelijke markt vanuit BBKWmediation. Hij begeleidt mediations bij arbeidsconflicten, bestuursconflicten, business to business conflicten, burger-overheid geschillen en complexe familiegeschillen. Naast mediations verzorgt hij ook maatwerk interventies voor conflicten in een politiek bestuurlijke context.
Mark heeft een aantal jaren opgetreden als assessor bij de MfN-examens voor aankomend mediators en heeft daarnaast ervaring in het afnemen en doorontwikkelen van assessments op andere werkgebieden.

Dhr. dr. mr. M.A. Simon Thomas

Lid

Dhr. dr. mr. M.A. Simon Thomas is universitair docent Rechtssociologie bij de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het Montaigne Centrum aan diezelfde universiteit. Hij heeft zowel rechten als culturele antropologie gestudeerd en is gepromoveerd op een onderzoek naar lokale, inheemse vormen van conflictoplossing in Ecuador. Momenteel doet hij onderzoek naar alternatieve vormen van conflictoplossing in Nederland, waaronder mediation. Hij publiceert daarover in nationale en internationale tijdschriften en boeken, onder andere in het Handboek Mediation. Hij is ook redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering.

Mevr. mr. L.M. Telling

Lid

Mevr. mr. L.M. Telling is in september 2023 toegetreden tot de Examencommissie. 

Mr. R. de Lange

Lid en secretaris

Mr. R. de Lange studeerde Rechten in Groningen. Na haar studie is zij een aantal jaren advocaat geweest. Vervolgens heeft zij de opleiding tot mediator gevolgd en is zij bij Mediationtoets gaan werken.