Uitleg examinering

Examens Mediator

Het behalen van het theorie-examen en het assessment (live of video) behoren tot de eisen om toe te kunnen treden tot het MfN register.

Het uitgangspunt is dat een kandidaat die de basisopleiding met goed gevolg heeft afgerond, geacht wordt het niveau te bezitten om te kunnen slagen voor het assessment.

Ons advies is om, nadat de kandidaat de basisopleiding met goed gevolg heeft afgelegd, direct op te gaan voor het theorie-examen en vervolgens niet te lang te wachten met het opgaan voor het assessment om te voorkomen dat de recent aangeleerde kennis en vaardigheden wegzakken.

Vanzelfsprekend kan het zinvol zijn om in de periode tussen de afronding van de basisopleiding en het opgaan voor het assessment de mediationvaardigheden te oefenen (bijvoorbeeld in een intervisiegroepje) maar het is dus niet nodig om eerst praktijkervaring op te doen om aan de eisen van het assessment te kunnen voldoen.

Bij zowel het theorie-examen als het assessment is er sprake van summatieve toetsing. Dit houdt in dat de toetsing als doel heeft om de leerprestaties te meten en niet zoals bij formatieve toetsing de voortgang van het leerproces in kaart te brengen. Het doel van de toetsing is dus niet om ervan te leren.

 

Theorie-examen

Het Theorie-examen mediator wordt schriftelijk/digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken.

Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeld het aantal goed beantwoorde vragen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het theorie-examen ontvangen het officiële certificaat “Theorie-Examen MfN – Registermediator” en worden toegelaten tot het assessment.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Keuze Live- of Video-assessment

Zowel bij het live- als het video-assessment moet de kandidaat dezelfde prestatie leveren. De prestatie, zowel van het live- als van het video-assessment, wordt gescoord met het beoordelingsinstrument van dr. H.C.M. Prein door twee assessoren.

 

Live-assessment

Het live-assessment wordt georganiseerd door Mediationtoets. De kandidaat kan zich aanmelden voor een datum op deze website. De locatie, bekwame examenacteurs, casuïstiek en assessoren worden geregeld door Mediationtoets. Voorafgaand aan het live-assessment is er een intake gesprek met de toezichthouder. In dat gesprek wordt de kandidaat voorbereid op de gang van zaken tijdens het assessment. Tijdens het assessment is er begeleiding door een toezichthouder. De kandidaat heeft aansluitend aan de mediation een reflectiegesprek met de assessoren. In dit reflectiegesprek kan de kandidaat aangeven waarom bepaalde interventies zijn gedaan en waarom bepaalde zaken bijvoorbeeld zijn blijven liggen. Dit wordt meegenomen in de beoordeling door de assessoren. Ook wordt de input van de acteurs meegenomen in de beoordeling.

De kandidaat krijgt ter plekke, na een wachttijd van ongeveer 30 minuten, van de assessoren de uitslag. Desgewenst geven de assessoren hierbij een mondelinge toelichting. De kandidaat krijgt schriftelijk de uitslag opgestuurd met de scores per deelcompetentie. Tijdens het live-assessment wordt er, indien de kandidaat hiermee instemt, een video-opname gemaakt van de mediation. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kandidaat krijgt de SD kaart met de opname mee na afloop van het assessment.

 

Video-assessment
U kunt ook een video-assessment doen. Dat kan via de erkende opleidingsinstituten.

Bij het video-assessment stuurt de kandidaat middels WeTransfer de opname van een mediation van 40 minuten in. De video moet voldoen aan de eisen die in de Handleiding video-assessment staan vermeld. Mediationtoets zorgt voor de beoordeling door twee assessoren in aanwezigheid van een toezichthouder. Bij het beoordelen van het video-assessment is de kandidaat niet aanwezig. Er is geen contact tussen de kandidaat en de assessoren. Er is geen reflectiegesprek en geen uitslaggesprek. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag met de scores per deelcompetentie. De namen van de assessoren worden niet vermeld omdat een nagesprek of verdere toelichting op het video-assessment niet tot de mogelijkheden behoort.

Hoofdassessoren aan het woord

Uitleg examinering

Examens Mediator

Het behalen van het theorie-examen en het assessment (live of video) behoren tot de eisen om toe te kunnen treden tot het MfN register.

Het uitgangspunt is dat een kandidaat die de basisopleiding met goed gevolg heeft afgerond, geacht wordt het niveau te bezitten om te kunnen slagen voor het assessment.

Ons advies is om, nadat de kandidaat de basisopleiding met goed gevolg heeft afgelegd, direct op te gaan voor het theorie-examen en vervolgens niet te lang te wachten met het opgaan voor het assessment om te voorkomen dat de recent aangeleerde kennis en vaardigheden wegzakken.

Vanzelfsprekend kan het zinvol zijn om in de periode tussen de afronding van de basisopleiding en het opgaan voor het assessment de mediationvaardigheden te oefenen (bijvoorbeeld in een intervisiegroepje) maar het is dus niet nodig om eerst praktijkervaring op te doen om aan de eisen van het assessment te kunnen voldoen.

Bij zowel het theorie-examen als het assessment is er sprake van summatieve toetsing. Dit houdt in dat de toetsing als doel heeft om de leerprestaties te meten en niet zoals bij formatieve toetsing de voortgang van het leerproces in kaart te brengen. Het doel van de toetsing is dus niet om ervan te leren.

 

Theorie-examen

Het theorie-examen mediator wordt schriftelijk/digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4 antwoordmogelijkheden. De kandidaat heeft 2 uur de tijd om het examen te maken.

Om voor het examen te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde norm van minimaal 36 goed beantwoorde vragen. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van het examen met daarbij vermeld het aantal goed beantwoorde vragen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het theorie-examen ontvangen het officiële certificaat “Theorie-Examen MfN – Registermediator” en worden toegelaten tot het assessment.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het examen kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend examen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Keuze Live- of Video-assessment

Zowel bij het live- als het video-assessment moet de kandidaat dezelfde prestatie leveren. De prestatie, zowel van het live- als van het video-assessment, wordt gescoord met het beoordelingsinstrument van dr. H.C.M. Prein door twee assessoren.

 

Live-assessment

Het live-assessment wordt georganiseerd door Mediationtoets. De kandidaat kan zich aanmelden voor een datum op deze website. De locatie, bekwame examenacteurs, casuïstiek en assessoren worden geregeld door Mediationtoets. Voorafgaand aan het live-assessment is er een intake gesprek met de toezichthouder. In dat gesprek wordt de kandidaat voorbereid op de gang van zaken tijdens het assessment. Tijdens het assessment is er begeleiding door een toezichthouder. De kandidaat heeft aansluitend aan de mediation een reflectiegesprek met de assessoren. In dit reflectiegesprek kan de kandidaat aangeven waarom bepaalde interventies zijn gedaan en waarom bepaalde zaken bijvoorbeeld zijn blijven liggen. Dit wordt meegenomen in de beoordeling door de assessoren. Ook wordt de input van de acteurs meegenomen in de beoordeling.

De kandidaat krijgt ter plekke, na een wachttijd van ongeveer 30 minuten, van de assessoren de uitslag. Desgewenst geven de assessoren hierbij een mondelinge toelichting. De kandidaat krijgt schriftelijk de uitslag opgestuurd met de scores per deelcompetentie. Tijdens het live-assessment wordt er, indien de kandidaat hiermee instemt, een video-opname gemaakt van de mediation. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kandidaat krijgt de SD kaart met de opname mee na afloop van het assessment.

 

Video-assessment
U kunt ook een video-assessment doen. Dat kan via de erkende opleidingsinstituten.

Bij het video-assessment stuurt de kandidaat middels WeTransfer de opname van een mediation van 40 minuten in. De video moet voldoen aan de eisen die in de Handleiding video-assessment staan vermeld. Mediationtoets zorgt voor de beoordeling door twee assessoren in aanwezigheid van een toezichthouder. Bij het beoordelen van het video-assessment is de kandidaat niet aanwezig. Er is geen contact tussen de kandidaat en de assessoren. Er is geen reflectiegesprek en geen uitslaggesprek. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag met de scores per deelcompetentie. De namen van de assessoren worden niet vermeld omdat een nagesprek of verdere toelichting op het video-assessment niet tot de mogelijkheden behoort.