Home

Mediationtoets

neemt de officiële examens af die toegang bieden
tot het Register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Theorie-examen

 Het Theorie-examen mediator wordt digitaal     afgenomen op een COEL-locatie en bestaat uit   50  meerkeuzevragen. Deze vragen hebben 4   antwoordmogelijkheden. Het theorie-examen   duurt 120 minuten. Lees meer >

 

 

 

Live-assessment

 Het Live-assessment wordt georganiseerd door   Mediationtoets. De kandidaat kan zich   aanmelden op deze website. Het assessment   duurt 45 minuten en wordt afgenomen in Zeist.  Lees meer >

 

 

Video-assessment

 Bij het Video-assessment stuurt de kandidaat een   video-opname in met een mediation van
40 minuten. Lees meer >

 

 

 

Beschermde titel MfN-registermediator

Mediationtoets verzorgt de officiële examens die toegang bieden tot het MfN-register. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel waarmee de mediator onder de klachtenregeling en tuchtrechtspraak valt van de Mediatorsfederatie Nederland. MfN-registermediators kunnen zich inschrijven* bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor de behandeling van mediations in het kader van de verwijzingsvoorziening en werken op toevoegingsbasis. (*Na het met goed gevolg afleggen van het peer review en tenminste negen mediatons op basis van een MfN-mediationovereenkomst in de afgelopen drie jaar te hebben verricht.)

Mediationtoets

Neemt de officiële examens af die toegang bieden tot het Register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Examen boeken

Beschermde titel MfN-registermediator

Mediationtoets verzorgt de officiële examens die toegang bieden tot het MfN-register. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel waarmee de mediator onder de klachtenregeling en tuchtrechtspraak valt van de Mediatorsfederatie Nederland. MfN-registermediators kunnen zich inschrijven* bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor de behandeling van mediations in het kader van de verwijzingsvoorziening en werken op toevoegingsbasis. (*Na het met goed gevolg afleggen van het peer review en tenminste negen mediatons op basis van een MfN-mediationovereenkomst in de afgelopen drie jaar te hebben verricht.)

Het behalen van het Theorie-examen en vervolgens het Video-assessment of Live-assessment behoren tot de eisen om toe te kunnen treden tot het MfN register.

Het uitgangspunt is dat een kandidaat die de basisopleiding met goed gevolg heeft afgerond, geacht wordt het niveau te bezitten om te kunnen slagen voor het assessment.

Ons advies is om, nadat de kandidaat de basisopleiding met goed gevolg heeft afgelegd, direct op te gaan voor het theorie-examen en vervolgens niet te lang te wachten met het opgaan voor het assessment om te voorkomen dat de recent aangeleerde kennis en vaardigheden wegzakken. Bij het assessment kan de kandidaat dus kiezen tussen het Live-assessment of het Video-asessment.

Vragen? Neem contact op.

Contact