Reglement Klachten en Bezwaar video-assessment


1 Klacht

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het video-assessment kan uiterlijk tot 15 werkdagen na dagtekening van de uitslag een klacht indienen over de organisatie van de examens.

De klacht kan worden ingediend bij de examenorganisatie. Klager ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De examenorganisatie zal de klacht binnen 30 werkdagen afhandelen en de examencommissie van de afhandeling op de hoogte stellen.

Indien klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan de klager binnen 10 werkdagen na dagtekening van de afhandeling, de klacht indienen bij de examencommissie. De klacht moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de behandeling van de klacht door de examencommissie zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 100,00. De examencommissie neemt de klacht in behandeling indien het bedrag is gestort op de daartoe aangewezen rekening.

2 Bezwaar tegen de uitslag

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het video-assessment kan uiterlijk tot 15 werkdagen na dagtekening van de uitslag bezwaar aantekenen tegen een onvoldoende uitslag.

Het bezwaar kan worden ingediend bij de examenorganisatie. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. Het bezwaar moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Bezwaar aantekenen tegen de uitslag van de videobeoordeling houdt in dat de kandidaat verzoekt om de video opnieuw, door andere assessoren, te laten beoordelen en de motivatie van uw bezwaar bij de beoordeling te betrekken. De kandidaat dient in dit geval de reguliere kosten van de videobeoordeling opnieuw te voldoen bij de examenorganisatie. Na het voldoen van deze kosten zal de video opnieuw worden beoordeeld. Indien de kandidaat bij de herziene uitslag wel een voldoende beoordeling krijgt dan worden de kosten van de herbeoordeling aan de kandidaat gerestitueerd.

De datum van de herbeoordeling van de video is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van onafhankelijke assessoren. De inzet van een instituutsassessor is bij een herbeoordeling niet toegestaan. Het exameninstituut spant zich in om de herbeoordeling binnen een maand, na ontvangst van de betaling, te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal de kandidaat, voor het verstrijken van deze periode , hier schriftelijk bericht van ontvangen. In dat geval zal de herbeoordeling plaatsvinden binnen de daaropvolgende maand. Indien de kandidaat in gebreke blijft met het betalen van de kosten verbonden aan de herbeoordeling dan zal er, na het verloop van een periode van 6 weken na datum van ontvangst van het bezwaar, een proforma afwijzing van het bezwaar plaatsvinden.

3 Beroep

Tegen de tweede beoordeling van de het video-assessment is er geen mogelijkheid van bezwaar of beroep.

 

versie: 15v5

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum