Instructie theorie-examen mediator

Deze instructie wordt op het examen uitgereikt.
 1. Na het doornemen van de exameninstructie begint het examen. U heeft 2 uur de tijd om het examen te maken. Tien minuten voor de eindtijd wordt u gewaarschuwd door de toezichthouder.
 2. U dient uw achternaam en uw voorletters, uw geboortedatum en uw handtekening in te vullen in het vak links boven van het antwoordformulier.
 3. Het deelnamenummer dat op de enveloppe staat vermeld dient u met potlood in te vullen in het vak rechtsboven van het antwoordformulier. Let op: Ieder cijfer uit uw deelnamenummer wordt ingevuld op een aparte regel. Zo vult u het eerste cijfer in op het vakje op de eerste regel onder het desbetreffende getal dat bovenaan staat vermeld. Het tweede cijfer vult u in op een vakje van de regel onder de vorige regel en zo verder.
 4. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met ieder vier antwoordmogelijkheden, namelijk A, B, C of D. Het antwoord op vraag 1 vult u in bij nummer 1 (.1.) van het antwoordformulier. Het examen eindigt bij nummer 50 op het antwoordformulier.
 5. Het antwoordformulier van de mc-vragen dient u met potlood in te vullen. Eventuele vergissingen goed uitgummen met een schoon vlakgum. I.v.m de automatische verwerking van de antwoordformulieren mag u geen aantekeningen e.d. op het antwoordformulier maken. In de examenopgaven mogen wel aantekeningen worden gemaakt.
 6. U mag geen boeken, syllabi, kladpapier of ander materiaal op uw tafel hebben liggen.
 7. Op het moment dat het examen begint mag er niet meer worden gesproken: indien u een vraag heeft s.v.p. uw hand opsteken.
 8. De examen opgaven zijn geheim: na afloop moet u alle uitgedeelde formulieren weer inleveren bij de toezichthouders: de mc-opgaven, het antwoordformulier, de exameninstructie én de enveloppe.
 9. Als u klaar bent met het examen kunt u de formulieren bij de toezichthouder inleveren. Deze controleert de formulieren en daarna kunt u de zaal verlaten.
 10. U dient zich te onthouden van alles wat de correcte gang van zaken tijdens het examen belemmert. Zo dient u o.a. uw mobiele telefoon uit te zetten.
 11. Examenafname geschiedt conform het MfN examenreglement.
 12. Over de uitslag kan met de examenorganisatie niet worden gecorrespondeerd.
 13. U ontvangt binnen 3 weken na afloop van het examen schriftelijk bericht over de uitslag.

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum