Aanbevolen stof

Aanbevolen stof theorie-examen

Teneinde kandidaten richting te geven welke stof als relevante voorbereiding zou kunnen dienen ter voorbereiding op het examen wordt er literatuur aanbevolen.

Het schriftelijk theorie-examen: aanbevolen literatuur (voor informatie over verkrijgbaarheid, prijzen en voorgenomen herdrukken raadpleeg de uitgevers).

  • HandboekMediationHandboek Mediation, 6e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012399456)

 

    • juridischeaspecten4de Juridische aspecten van mediation, 4e herziene druk, E. Schutte, J. Spierdijk. Den Haag: Sdu uitgevers 2017 (ISBN 97890 1239 885 5).  • boek4Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, H.C.M. Prein. SDU, editie 2017, 6e druk (ISBN 9789012398831).    OF


    Mediation in de Praktijk, H.C.M. Prein, 5e druk, Boom (2015) (ISBN 9789089535733). Dit boek vertoont grote overeenkomsten met het boek Beroepsvaardigheden en interventietechnieken.
  • De teksten van de MfN-reglementen en -modellen (zie o.a. de MfN-website): - 2011 MfN Gedragsregels - 2009 MfN Klachtenregeling - 2009 Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators - 2008 MfN Mediation Reglement - 2008 Model Mediationovereenkomst - 2007 MfN Statuut voor de interne mediator - MfN model Geheimhoudingsverklaring - MfN Model Mediationclausule.

Achtergrondinformatie/naslagwerken:

  • Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation. Dr. H.C.M. Prein. Sdu (ISBN 90-12-11271-0)

(LET OP: In verband met de verschijningsdatum van de boeken kunnen de daarin besproken reglementen afwijken van de actuele reglementen. In dat geval zijn de meest actuele reglementen van toepassing.)

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum