Instructie voor casuïstiek en acteurs bij video-assessments


Casuïstiek

 • Uitgangspunt voor acteurs
 • Er moet sprake zijn van een echt conflict waarvan verondersteld kan worden dat je hiervoor naar mediator gaat
 • Accent op de omschrijving van gevoelens (niet: uitgebreid script)
 • Nieuwe casus voor de mediator
 • Rekening houdend met combinatie leeftijden en seksen acteurs


Acteurs

 • Algemeen
  • Gelegenheid geven aan kandidaat om vaardigheid als mediator te demonstreren
  • Gedrag laten zien dat kenmerkend is voor mensen die met elkaar in conflict zijn
  • Reageren op interventies mediator (evt. 'doorbraken' moeten invoelbaar zijn)
  • Niet helpen
 • Conflictinteractie
  • Het lukt niet meer om effectief met de ander te praten; uit wanhoop bij mediator
  • Onvrede met de situatie
  • Kennis van gedragingen die typerend zijn voor mensen die met elkaar in conflict zijn;
   • Kenmerken conflictcommunicatie: verwijten en beschuldigingen, niet luisteren, niet op elkaar ingaan, niet geïnteresseerd in de ander, afwijzen, interrumperen, door elkaar heen praten.
   • Verschillende soorten communicatie, gedragingen en gevoelens laten zien; op natuurlijke manier binnen interactieproces.
 • Moeilijk genoeg en niet te moeilijk
  • Op een geloofwaardige manier reageren op interventies van de mediator
  • Mogelijkheid van tevoren afspreken dat één van de acteurs zich op gegeven moment bijv. agressief, kwetsend of zeurderig opstelt.
  • Eigen verhaal vertellen en – alleen op verzoek van de mediator – informatie verschaffen met voldoende details (niet te) om een indruk te geven van het conflict.
  • Het niet te gemakkelijk eens worden; de kandidaat de gelegenheid geven om partijen te motiveren.

 

Voor de volledige instructie download het volgende PDF bestand: Instructie casuistiek

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum