Informatie video-assessment

De kandidaat kan een video ter beoordeling insturen om register-mediator te worden. Deze video moet aan de voorwaarden voldoen zoals vermeld onder handleiding

Na ontvangst van de DVD met aanmeldingsformulier, kopie identiteitsbewijs, casusbeschrijving en vrijgaveverklaring wordt een deelname video-assessment aangemaakt. De kandidaat ontvangt een bevestigingsbrief met een factuur voor het video-assessment.

Het insturen van een video met bijgaand aanmeldingsformulier betekent een definitieve opdrachtverstrekking.

De termijn van de beoordeling is vijf weken na ontvangst. Indien er een eigen instituutsassessor is aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van de beschikbaarheid van betreffende assessor; er is dan geen maximum termijn. De uitslag van het video-assessment wordt per post verstuurd.  

De beoordeling van de video geschiedt door twee assessoren overeenkomstig de beoordeling van het live-assessment.

Om te slagen wordt beoordeeld of de kandidaat aan de gestelde norm van minimaal 30/33 punten heeft voldaan. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uitslag van de beoordeling met vermelding van de punten die zijn behaald bij de 10/11 gedragscriteria. 

 

Kandidaten die zakken kunnen opnieuw een video inzenden. Dit geschiedt op dezelfde wijze als de eerste aanmelding.

 

Kosten video-assessment mediator

Hieronder staan de deelnamekosten voor het video-assessment vermeld. Deze kosten dienen na bevestiging binnen 2 weken te zijn voldaan.


Kosten video-assessment

Bedrag inclusief 21% BTW: € 752,00 (ex. BTW € 621,49).

De prijs van een eventuele herkansing is gelijk aan bovenstaande prijs.

 

 

 

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum