Informatie live-assessment

De kandidaat legt een assessment (een mediation) af van 45 minuten. De kandidaat mag voor het begin van het assessment kiezen uit een viertal casussen en zich kort voorbereiden. Er wordt door twee acteurs d.m.v. een rollenspel een conflict gespeeld.

De beoordeling van de mediator vindt plaats op basis van concreet observeerbaar gedrag. De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren gescoord met behulp van het beoordelingsinstrument* op basis van 11 gedragscriteria. Het betreffen twee onafhankelijke assessoren óf één onafhankelijke assessor en één instituutsassessor. 

Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan het laatste gedragscriterium 5c ("Zoeken naar mogelijke oplossingen en komen tot besluiten"). In dat geval blijft dit criterium buiten beschouwing (niet van toepassing) en vindt de beoordeling plaats op basis van 10 gedragscriteria.

Het maximaal te behalen aantal punten is 55 bij 11 gedragscriteria of 50 bij 10 gedragscriteria. De kandidaat voldoet aan de norm bij het behalen van 33 punten bij 11 gedragscriteria of 30 punten bij 10 gedragscriteria.

Na afloop van het rollenspel wordt aan de kandidaat gevraagd om aan de assessoren een zelfreflectie/toelichting van maximaal 15 minuten te geven op zijn/haar handelen gedurende de mediation. Hierna maken de assessoren de beoordeling op. Na ongeveer 30 minuten wordt de uitslag mondeling aan de kandidaat meegedeeld. Indien de kandidaat daar behoefte aan heeft geven de assessoren een korte toelichting op de uitslag. De kandidaten ontvangen binnen enkele dagen de schriftelijke uitslag waarbij er per gedragscriterium een score van 1 t/m 5 is gegeven.  

Kandidaten die zakken voor het assessment kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgende assesment. Er zijn geen beperkingen m.b.t. het aantal herkansingen.


Video-opname

SDKaartTransVan uw live-assessment wordt een video-opname gemaakt. Aan deze opname zijn voor u geen kosten verbonden.

In de envelop met de informatie, die u op de locatie voorafgaand aan het live-assessment ontvangt, zit een formulier waarop u kunt aangeven dat of u wel of geen opname van het assessment wenst. De video-opname dient voor eventuele herbeoordeling van het live-assessment door twee andere assessoren in het geval de kandidaat een bezwaarprocedure start.

U ontvangt de opname op een SD-kaart na afloop van het assessment.


Kosten live-assessment

Hieronder staan de deelnamekosten voor het live-assessment vermeld. Deze kosten dienen na bevestiging binnen 2 weken te zijn voldaan.

Kosten live-assessment

Bedrag inclusief 21% BTW: € 1.746,00 (ex. BTW € 1.442,98)

De prijs van een eventuele herkansing is gelijk aan bovenstaande prijs.

 

*) het beoordelingsinstrument is ontwikkeld door dr. H.C.M. Prein en is te downloaden op deze website.

 

24-01-2017

 

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum