Uitstel

Uitstel voor deelname aan het examen

  

Twee jaar

Vanaf het moment dat u uw basisopleiding heeft afgerond heeft u twee jaar de tijd om voor zowel uw theorie-examen als uw assessment te slagen, uw VOG aan te vragen en u te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt.


Uitstel

Indien u vanwege bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden niet binnen de twee jaar kunt deelnemen aan de examens dan kan Intop Mediationtoets uitstel verlenen voor deelname aan één van deze examens (dit ter beoordeling van en afstemming met SKM). Het uitstel wordt in beginsel verleend voor drie maanden. Bij uitzonderlijke gevallen naar bevind van zaken kan deze termijn worden verlengd in overleg met SKM.

 

E-mail

Uitstel kunt u per e-mail aanvragen ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) met toelichting van de bijzondere omstandigheden én vermelding van het opleidingsinstituut waar u een  erkende basisopleiding mediation heeft afgerond met vermelding van de einddatum. 

 

nov2015v1

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum