Slagingspercentages / Jaarverslag

2016
In het jaarverslag 2016 worden de resultaten weergegeven van de examinering in 2016, de werkwijze van de examencommissie, een toelichting op de statistische analyse, de kwaliteitsborging en het aantal klachten en bezwaren. Om het jaarverslag te downloaden klik hier.

Hieronder een korte samenvatting van de slagingspercentages per examen.

Theorie-examen
In 2016 was het totale slagingspercentage 89%. Er zijn in totaal 513 kandidaten geslaagd, waarvan 64 na een herkansing.

Assessments
Het totale slagingspercentage voor de assessments in 2016 was 79,1%. Er zijn in totaal 303 geslaagden, waarvan 82 na een herkansing.

Bij het live assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname van kandidaten 65,9%. Bij het video-assessment in 2016 was het slagingspercentage van de eerste deelname 53,8%.

Tevredenheidsonderzoeken

Intop Mediationtoets heeft in 2016 tevredenheidsonderzoeken gehouden bij kandidaten aan de examens. De resultaten zijn weergegeven in een verslag en zijn te downloaden via onderstaande link.

De examencommissie heeft geconstateerd dat de kandidaten vinden dat de examens op een goede/zeer goede wijze zijn georganiseerd.

Het jaarverslag is vastgesteld door de examencommissie en aangeboden aan het SKM-bestuur.

 

 


Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum